_OBJECTIUS

Relació amb les famílies
És molt important que hi hagi un bon vincle amb les famílies, però això tenim diferents vies de comunicació obertes per intercanviar impressions, fent un seguiment de l’evolució dels nens i nenes
Emocions i sentiments
Potenciar l’expressió de les emocions i sentiments, per anar creant-se la imatge positiva de si mateixos
Relació
Afavorir les relacions amb els seus companys que els ajudi a asssolir l’autonomia personal i una bona relació i col.laboració dins el grup
Desenvolupament corporal
Desenvolupar el moviment i control corporal, potenciant les seves possibilitats i iniciant-se en l’autonomia
Experimentació
Observar i experimentar l’entorn amb una actitud de curiositat, identificant les seves característiques i propietats
Cultura
Conèixer i gaudir, mitjançant la participació en manifestacions culturals, tradicionals i folklòriques
Llenguatge
Comunicar-se i expressar-se mitjantçant: el llenguatge corporal, verbal, gràfic, plàstic, musical i matemàtic, és a dir, potenciar les primeres manifestacions de la comunicació i el llenguatge, progressant en la millora del llenguatge oral
El joc
Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o imaginada i expressar-los mitjançant el joc
Integració
Integrar els alumnes amb necessitats educatives especials, i facilitar-lis els recursos necessaris per assolir al màxim el desenvolupament de les seves capacitats personals i els objectius establerts, cooperarant amb d'altres centres en cas necessari

Contribuir amb el desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants amb col.laboració amb les seves families,  proporcionant-los un clima i entorn de confiança


Relació amb les famílies
És molt important que hi hagi un bon vincle amb les famílies, però això tenim diferents vies de comunicació obertes per intercanviar impressions, fent un seguiment de l’evolució dels nens i nenes.

Emocions i sentiments
Potenciar l’expressió de les emocions i sentiments, per anar creant-se la imatge positiva de si mateixos.

Relació
Afavorir les relacions amb els seus companys que els ajudi a asssolir l’autonomia personal i una bona relació i col.laboració dins el grup.

Desenvolupament corporal
Desenvolupar el moviment i control corporal, potenciant les seves possibilitats i iniciant-se en l’autonomia (foto desenvolupament corporal). Experimentació
Observar i experimentar l’entorn amb una actitud de curiositat, identificant les seves característiques i propietats.

Cultura
Conèixer i gaudir, mitjançant la participació en manifestacions culturals, tradicionals i folklòriques.

Llenguatge
Comunicar-se i expressar-se mitjantçant: el llenguatge corporal, verbal, gràfic, plàstic, musical i matemàtic, és a dir, potenciar les primeres manifestacions de la comunicació i el llenguatge, progressant en la millora del llenguatge oral.

El joc
Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o imaginada i expressar-los mitjançant el joc.

Integració
Integrar els alumnes amb necessitats educatives especials, i facilitar-lis els recursos necessaris per assolir al màxim el desenvolupament de les seves capacitats personals i els objectius establerts, cooperarant amb d'altres centres en cas necessari.

Back to Top