_PROJECTES

Llenguatge musical
potenciant la manipulació, audició i l’expressió
Llenguatge artístic-plàstic (1):
potenciant expressió
Llenguatge artístic- plàstic (2):
observant diferents pintors
Llenguatge artístic- plàstic (3):
utilitzant diferents tècniques
Llenguatge verbal (1):
potenciant el gust per la lectura
Llenguatge verbal (2):
estimulant la conversa, vocabulari
Llenguatge matemàtic:
observem, parlem, experimentem, comparem… les diferents formes geomètriques
Racons:
potenciant el joc simbòlic
Educació dels sentits :
mitjançant el moviment, potenciant aspectes motrius, també aprofitarem per poder expressar emocions, sentiments.
I experimentant amb la llum i diferents materials
Psicomotricitat:
potenciant el desenvolupament global

La metodologia que seguirem serà un aprenentatge per descoberta, és a dir, que impliqui una intensa activitat dels nens i nenes, utilitzant l’observació, manipulació, experimentació.

També proporcionarem un aprenentatge significatiu que comporta establir relacions entre el que saben i la nova informació, per tant considerarem aprenentatge construir nous significats de la realitat que l’envolta, permetent conèixer, interpretar, comprendre, entendre, utilitzar i valorar la realitat.

Es considera que el/la nen/ és actiu en el seu aprenentatge des de que neix, i, per tant es fomenta tota activitat educativa des del moment que arriba al centre.
Per poder oferir un aprenentatge globalitzat, els nostres projectes es basen en les tres àrees que proposa el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

  • Descoberta d’un mateix i dels altres
  • Descoberta de l’entorn
  • Comunicació i llenguatges
Back to Top